Проблеми нормування пожежовибухобезпеки автомобільних газових заправних станцій

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol36/mihajluk.pdf