Підхід до моделювання руху людських потоків по сходових клітках у висотних будівлях

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol33/komjak.pdf